Partneři

Green Doors

Green Doors z.ú. přineslo do České republiky koncept tréninkových kaváren, v nichž lidé s duševním onemocněním mohou znovu získat sebevědomí a dovednosti důležité pro návrat na volný trh práce. Green Doors dokáže ve svých tréninkových kavárnách vytvořit příjemný prostor, kde se potkává obyčejný svět se světem lidí, kteří prošli duševním onemocněním.
Svět kolem nás je plný barev, vůní. Do takového světa patří i člověk, jenž vidí a slyší jiné věci než ostatní. A patří do něj i naše barevná a vůněmi prostoupená restaurace.

Filip Kavka Smiggels

Šéfkuchař Filip Kavka Smiggels pochází z Nizozemí, ale láska ho přivedla až k nám, do České republiky. V Nizozemí získal bohaté zkušenosti v jedné z nejlepších vegetariánských restaurací Kop van het Land. V Čechách nejen založil rodinu, ale také vybudoval úspěšnou cateringovou firmu. Cesty Filipa Kavky Smiggelse a Občanského sdružení Green Doors se poprvé protnuly před pěti lety, v tréninkové kavárně Café Na půl cesty a Klubu v Jelení.
Mlsná kavka ztělesňuje jejich vzájemný respekt, spolupráci a chuť naplňovat odvážné a netradiční vize.

Ekumenická akademie Praha

Fair trade nebo spravedlivý obchod je způsob obchodování, který pomáhá k soběstačnému rozvoji chudým producentům z rozvojových zemí. Cílem Fair trade je dát lidem z rozvojových zemích šanci vymanit se vlastními silami z chudoby a žít důstojný život. Ekumenická akademie patří k průkopníkům tohoto obchodování v České republice.